Господин Tонев

CAO.bg - Ценности и общност


Ценности, общност, личности, политика, позиция, речи, изповеди, виблиотека и още много теми задаващи посоката и опорите в един пъстър, разнолик и несигурен свят.Разгледай

Българска Демократична Общност


Българска демократична общност e израз на волята за самоорганизиране на личности със сходни ценностни представи, които се стремят да изградят автентична и независима от пороците на прехода общност. Личности, които нямат свое пълноценно политическо представителство и са убедени, че развитието на страната зависи от ангажираността и активността ни на граждани.Разгледай